Vi människor kan trots imponerande mental kapacitet inte ta in och behandla de enorma mängder sinnesintryck som vi konstant matas med. Vår hjärna sållar rätt hårt i det massiva intryck- och informationsflöde som vi kontinuerligt utsätts för. Lite som en brandvägg i vårt IT-system där all data inte tar sig igenom, utan endast enligt uppsatt konfiguration släpps kommunikation och data in.
Likt brandväggens konfiguration är vår sållning inte heller helt slumpmässig utan styrs i stor utsträckning av vår egna interna konfiguration, vår världsbild, våra värderingar och vårt emotionella tillstånd och fokus.
När vi sen sållat bort merparten av all information så kommer tolkningen av den del vi faktiskt tar in. För att spinna vidare på digitalspåret så skulle vi här kunna se vår tolkning som konvertering av data. För att den binära datan i ett digitalt system ska kunna bli begriplig för användaren konverteras den vanligen till grafik presenterad på en skärm.
Så, informationen som kommit igenom vår “brandvägg” leds nu genom vårt “grafiska användargränssnitt”, vår tolkning, för att den ska kunna bli begripligt på vår “skärm”, vårt medvetande.
Vårt ”grafiska interface” är dock inte konstruerat av HP eller Apple utan parametreras till stor del av våra egna föreställningar, grundantaganden och tillstånd som alltså påverkar hur vi tolkar det vi ser, hör och känner. Detta påverkar ju sedan våra val och vårt agerande, vilket i sin tur påverkar vilka resultat vi producerar, och i förlängningen alltså vilket liv vi skapar.

Hur ofta brukar du uppdatera din brandvägg och ditt användargränssnitt, för att skapa dina önskade resultat?

J.L.Wallenberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s