“The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don’t play together, the club won’t be worth a dime.”

Babe Ruth

Vår utgångspunkt är att de färdigheter och förmågor som t.ex. McKinsey & Co. kallar ”Critical Skills” och Simon Sinek kallar ”Human Skills” fortfarande är en stor outnyttjad potential i många av dagens verksamheter.
De företag och organisationer som väljer att långsiktigt träna på dessa färdigheter och dedikerat jobba med att utveckla sina team kommer skaffa sig en stark konkurrensfördel. Genom detta kommer de möjliggöra sina mål, och långsiktigt kunna verka enligt sina uppsatta visioner samt göra det med välmående och hållbar ledare, team och medarbetare.

”Teamwork is not a virtue, it’s a choice”

Patrick Lencioni

JL Wallenberg AB