…för en framgångsrik, säker och hållbar verksamhet

Nuläge

Många verksamheter lider och begränsas på olika sätt i avsaknad av välfungerande, högpresterande och välmående samarbete, kultur och ledarskap. Inget av det här växer fram av sig självt och tyvärr faller många verksamheter in i det mediokra och rent av dysfunktionella.

Problem

Det här kan bero på flera olika saker, däribland ett snedfördelat fokus och en obalans mellan bland annat:
– uppgift, resultat och strategi
gentemot
– samarbete, ledarskap och kultur

Dessutom finns ofta en:
– bristande inblick i hur det faktiskt ligger till i den egna verksamheten
– bristande självkännedom och insikt om sitt eget ledarskap
– bristande förståelse för kraften och potentialen i det riktigt välfungerande samarbetet, ledarskapet och kulturen
– bristande kunskap om vad som krävs för att utveckla just detta
– bristande tro på att detta är möjlighet i den egna verksamheten

Möjlighet

Oavsett brister, begränsningar och obalans så är det fullt möjligt att med dedikerad träning och stöttning faktiskt utveckla just den samarbetsförmåga, kultur och det ledarskap som önskas och behövs för att kunna leda en framgångsrik, säker och hållbar verksamhet.

Förslag