En föreläsning kan ge inspiration, skapa insikter, trigga nyfikenhet, lyfta frågor, ge svar, vidga perspektiv, röra upp känslor, väcka tankar, skapa förståelse, utmana synsätt och framkalla idéer.
En föreläsning kan också vara gnistan som tänder den egna energin till att ta sig vidare framåt, förbi hinder och genom förändring.

Inspirationsföreläsningar om samarbete, teamarbete, engagemang, ledarskap, säkerhet och kultur.

SSG Elansvarsträff med den uppskattade talaren Jim Wallenberg.

Dagarna bjöd på många insikter och intressanta föreläsningar kring engagemang och elsäkerhetsarbete. Ensam är inte stark, vi lär oss av varandra. Jesper Ek, nominerad till årets talare 2019, var en av talarna som pratade om hur vi når lyckade resultat genom att jobba med våra medarbetare. Hans Thedin, gav oss en gripande historia kring hans möte med en ljusbåge.

Citat från deltagare:
”Dagens höjdare var nog Jim Wallenbergs framträdande. En både humoristisk och tankeväckande beskrivning av problemet med att få engagemang när det gäller ”tråkiga” ämnen som till exempel elsäkerhet och att följa regler och anvisningar…”