En mänsklig bok om business

Publicerades 2022 och finns tillgänglig i bokhandeln och på streamingtjänster som häftad, ljudbok och e-bok.

Business handlar inte bara om pengar och strategier utan till stor del om medarbetare, samarbete och kommunikation. I en värld i ständig förändring finns det mycket som kan hindra och försvåra vägen framåt, oavsett om det gäller vårt personliga lärande, vår verksamhets tillväxt eller samhällets utveckling i stort. Men hur mycket vi än optimerar och effektiviserar, och hur vi än vänder och vrider på det handlar det till slut om människan och våra förhållningssätt.

Författaren tar läsaren genom sju hinder som kan försvårar det dagliga arbetet med att nå de högt satta målen och uthålligt hålla verksamheten framgångsrik. De sju hindren är: arrogans, okunskap, rädsla, osäkerhet, överbelastning, uppgivenhet och filtrering.


“En mänsklig bok om business” väcker tankar kring hur vi tenderar driva våra verksamheter på ett begränsande mekaniskt och distanserat sätt via gamla förlegade kommunikationssätt och hur vi med ett uppdaterat förhållningssätt till business istället skulle kunna frigöra och nyttja verksamhetens fulla potential. Boken riktar sig främst till ledare och egentligen till alla som vill vara en del i en verksamhets utveckling.

Publicerade artiklar på Motivation.se

av Jim Wallenberg APRIL 2021

Vill vi driva våra verksamheter med tankar kring fara, misslyckande och trångsynthet?

Risk, reflekterade, lärande och resultat. Eller fara, hjältemod, trångsynthet och misslyckande. Vilken sida vill du vara på som ledare? Kanske ska ordet risk omdefinieras och omfamnas för att vi ska ge våra verksamheter chans till en positiv utveckling? Följ med på ett kåseri om att välja rätt ord för att bidra till en positiv utveckling och positivt resultat.

av Jim Wallenberg MARS 2021

Den engagerade medarbetaren – en maskin att programmera eller en organism att stötta för det högre syftet?

Kan det vara så att vi under lång tid på olika sätt har mästrat, tämjt och programmerat för att försöka skapa effektiva medarbetare? Vår ledarskapskrönikör Jim Wallenberg resonerar kring var ledarskapet kan placera sig på olika skalor gällande styrning och utveckling, yttre och inre motivation, Daniel Kahnemans WYSIATI samt att styra efter måltalen eller visonen. Häng med!

av Jim Wallenberg JANUARI 202

4 tips till ett nytt år

Kalendern ger oss många bra tillfällen till förändring. Det kommer hela tiden nya dagar, veckor och månader som vi kan nyttja som avstamp till den förändring vi vill göra.

Årsskiftet – som verkligen är ett sådant tillfälle – kan ge oss en liten extra knuff om vi på något plan vill vidare. När vi byter kalender kan vi passa på att byta och förändra det vi vill. Samtidigt som vi plockar ner den gamla kalendern kan vi välja att plocka bort det vi vill sluta med. Och samtidigt som vi sätter upp den nya kalender kan vi välja att börja med det vi faktiskt vill. Om vi vill mer med 2021 än att bara ta ett varv till.

av Jim Wallenberg SEPTEMBER 2020

Morot och piska eller det smarta ledarskapet, vad väljer du?

Vi är ofta fokuserade på snabba resultat och tillfredsställelser. Samtidigt är vi liknöjt oinformerade om hur vårt eget operativsystem egentligen fungerar. Det gör att vi helt missar hur vi mest effektivt och långsiktigt faktiskt kommer till vårt önskade resultat. Fokuseringen på resultatet innebär att vi missar person(al)en som faktiskt utför jobbet.

av Jim Wallenberg AUGUSTI 2020

Varför leda människor med ett antingen eller?

”Balans” är ett populärt begrepp i dessa tider. Vi pratar mycket och gärna om att ha balans mellan arbete och fritid, prestation och vila, frihet och ansvar, och så vidare. Problemet med ett sådant synsätt är att det utgår ifrån att tillvaron är tvådimensionell. Som om allt kunde delas upp i svart eller vitt, bra eller dåligt, gott eller ont, vinnare eller förlorare. Det kanske känns tryggt – men i själva verket skapar det rädslor och begränsningar som riskerar att reducera vår förmåga och skrämma in oss i komfortzonen.

av Jim Wallenberg JULI 2020

”Autovalet” av känsla är inte alltid rätt

När vi ställs inför en svår och prövande situation så är det naturligt att hjärnan och kroppen reagerar genom att skicka ut signaler i form av oro, rädsla, ångest och stress. Det är en instinktiv reaktion vars syfte är att varna oss om att någonting händer. Att stanna kvar i den känslan, som automatiskt riktar all fokus mot hotet och faran, är dock inte alltid så konstruktivt. 

Det är fullt tillåtet att byta ut ångestkänslan och istället lägga fokus på det som kan hjälpa oss att lösa problemet.

av Jim Wallenberg JUNI 202

Utveckla medarbetarna – och skapa engagemang

Företag som har en hög nivå av engagemang bland medarbetarna är betydligt mer framgångsrika än andra företag, visar en stor studie från Gallup. När engagemanget brister så beror det i väldigt hög utsträckning på ett bristande ledarskap. I grunden härrör problemet från en föråldrad syn på ledarskap och arbete, där fokus ligger prestationsstyrning och processoptimering. Men kom ihåg: Det som har tagit dig hit där du är idag, kommer inte att ta dig dit du vill imorgon.

av Jim Wallenberg JUNI 2020

Chefens situation är komplex

Vad är det som gör att vi inte vill se att de snabba lösningarna i ledarskapet inte leder oss dit vi vill? Jim Wallenberg tar med oss i en krönika om chefsskapets komplexitet, mänsklig dynamik och vad ökad kompetens i kommunikation kan leda till.