Det ligger hela tiden ett tryck på varje team och teamledare att kontinuerligt höja och förbättra teamets prestation.
Team Leader View ™ Är ett enkelt verktyg för att komma igång med en sådan satsning, och det utnyttjar en av ledarskapets mest grundläggande visdomar, ”what gets measured gets managed”.

Team Leader View ™ är ett diagnostiskverktyg baserat på samma beprövade modell som Team Diagnostic ™. Vi får alltså även här bland annat en tvådimensionell grafisk presentation av vart teamet befinner sig.


Onlineundersökningen tar cirka 30 minuter att genomföra och den resulterar i en rapport som ger teamledaren en tydlig bild av nuläget och en bra utgångspunkt för vidare team- och ledarutveckling.

Diagnosen utmanar också att utvidga sitt tankesättet från ett individfokus till ledning av teamet som ett system.
Team Leader View ™ fungerar även som ledarskapsfeedback och passar utmärkt som utgångspunkt för coaching i ledarrollen.