Teambaserat arbete blir allt vanligare i flertalet organisationer och verksamheter. I och med detta läggs också ett större ansvar på teamen och framför allt teamledaren att höja och förbättra teamets prestation.
Team Leader View ™ är ett perfekt verktyg för att komma igång med en sådan satsning med att höja prestationen, engagemanget och samarbetet och det utnyttjar en av ledarskapets mest grundläggande visdomar, ”what gets measured gets managed”.

Team Leader View ™ är ett diagnostiskverktyg baserat på samma beprövade modell som Team Diagnostic ™. Vi får alltså även här flera olika grafiska presentationer av vart teamet befinner sig inom dimensionerna produktivitet och positivitet, samt de 7 olika faktorerna inom vardera dimension.


Onlineundersökningen tar cirka 30 minuter att genomföra och den resulterar i en rapport som ger teamledaren en tydlig bild av nuläget och en bra utgångspunkt för vidare team- och ledarutveckling.

Diagnosen utmanar också till att utvidga sitt synsätt från ett individfokus till att leda teamet som ett system.
Team Leader View ™ fungerar även som ledarskapsfeedback och passar utmärkt som utgångspunkt för coaching i ledarrollen.