Team Diagnostic™ är ett unikt och effektivt verktyg för att undersöka, sammanställa och tydliggöra ett teams styrkor och behov.

Med Team Diagnostic ™ undersöks teamets behov oberoende av behoven hos den enskild medlem. Verktyget tittar inte på hur individerna är beskaffade utan tar fram en bild av hur team i sig fungerar.
Team Diagnostic ™ utgår ifrån att teamet är ett levande dynamiskt system, och att ett fungerande system är mer än summan av dess ingående delar.

Typisk teambedömning
Sammanställning av enskilda profiler

Team Diagnostic ™
Teamet bedömes som ett system

Hur verktyget är uppbyggt

Team Diagnostic ™ -verktyget är byggt på två grundläggande dimensioner:
Produktivitet & Positivitet

Team som utmärker sig inom båda dimensionerna är både högpresterande och hållbara. De är kreativa, anpassningsbara och resilienta.


Inom vardera dimension definieras sju separata styrkor eller faktorer. Sju produktivitetsfaktorer och sju positivitetsfaktorer.

De sju produktivitetsfaktorerna är:
 • Teamledarskap
 • Ansvar
 • Gemensam Riktning
 • Beslutsfattande
 • Resurser
 • Mål & Strategi
 • Proaktivitet
De sju positivitetsfaktorerna är:
 • Kommunikation
 • Tillit
 • Respekt
 • Värdesättande av mångfald
 • Kamratskap
 • Konstruktiv samverkan
 • Optimism

Från rapporten går att få ut flera olika grafiska presentationer. På radardiagram nedan ser vi de 14 olika faktorerna som även kallas för Team Performance Indicators TPI.

Hur det går till

Varje medlem i teamet inklusive teamledaren får en länk till ett frågebatteri online. Detta frågebatteri består av 80 stycken påståenden som ska graderas efter hur väl de stämmer in på teamet.
När alla teammedlemmar slutfört hela testet så sammanställs en rapport av Team Coaching International. Vare sig TCI eller teamcoachen ser vem som svarat vad då allt sker anonymt. Teamcoachen och teamet går sedan tillsammans igenom rapporten, och för denna genomgång bör avsättas minst en heldag. Sen efter en period med teamcoaching och dedikerad teamutveckling kan teamet göra en andra och uppföljande teamundersökning och då se vilken förflyttning de gjort och hur de faktiskt har förbättrat sig.