Vare sig ni är ett tillfälligt eller fast team, om ni är ett nytt eller gammalt team, om ni är ett fungerande eller dysfunktionellt team, så finns det många olika bitar att jobba med för att ta tillvara på och utveckla teamets fulla potential.
Det finns många olika angreppssätt och metoder samt flera olika modeller och verktyg som kan användas för att möta ett teams behov och utvecklas vidare. Och det enda som egentligen förutsätts för att lyckas är två enkla insikter:

  1. Insikten om det faktiska värdet av ett välfungerande samarbete och ett verkligt teamwork.
  2. Samt insikten om att detta inte löser sig självt utan kräver dedikerad teamutveckling.

Med dessa enkla insikter på plats finns sen alla möjligheter att jobba fram ett genuint välmående och högpresterande dreamteam.

Konkret innebär en satsning på teameutveckling ett antal träffar under en bestämd period. Perioden kan vara allt från 4-12 månader beroende på bland annat situation, behov och önskad effekt. Träffarna består framför allt av teamcoaching, men kan även innefatta teambuilding, workshops och enklare utbildningsmoment.

Precis som med all förändring så är det inom teamutveckling viktigt att först definiera utgångsläget för att sen kunna sätta upp mål och lägga strategi.
Det finns som sagt många verktyg på marknaden för att mäta och bedöma team och grupper. Vissa verktyg riktas mot individen och ger alltså en bild av de ingående delarna i gruppen, medans andra verktyg riktar sig till teamet som ett system.
Jag samarbetar med Team Coaching International och kan därigenom erbjuda 4 diagnostikverktyg som ger en tydlig och bra utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete.
Det mest använda verktyget Team Diagnostic™ – som riktar sig till teamet som ett system – är ett unikt och effektivt verktyg som har används av tusentals team runt om i världen.

Det kan vara bra att här även känna till att benämningarna Grupp och Team brukar användas för olika saker i dessa sammanhang.
Grupp kan förklaras som ett antal individer samlade kring något gemensamt, men oberoende av varandra.
Ett team däremot kan beskrivas som ett antal individer samlade just för ett gemensamt syfte och mål. Mellan teamets medlemmar finns även ett beroende för att målet ska kunna uppnås.
Exempel från idrottsvärlden skulle kunna vara friidrottstruppen som en grupp, och fotbollslaget som ett team.


Jag följer International Coach Federations etiska riktlinjer samt använder mig av en Coachöverenskommelse / Teamcoachöverenskommelse.

%d bloggare gillar detta: