Teamcoach

“Teamwork is not a virtue. It is a choice…”
———
”Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.”

Patrick Lencioni

Absolut behövs en tydlig strategi och struktur för att leda i förändring och framgång, men som Peter Drucker uttryckte det ”Culture eats strategy for breakfast”.
Framgångsfaktorn ligger då inte i hur effektivt vi lyckas driva, kontrollera och optimera våra medarbetare och processer, utan i hur väl vi lyckas utveckla och engagera våra ledare, team och
medarbetare, och till vilken grad vi kan hjälpa dem växa och trivas och verkligen utnyttja sin potential.

Några utmaningar på vägen

- Som organisation, team, ledare och individ fastnar vi lätt i vanemönster och rutinbeteenden. 

- Vi utsätts och luras hela tiden av otaliga tankefällor.

- Vi har ett mångtusenårigt nedärvt fokus på hot och hinder.

- Vi tenderar tro att vi agerar och kommunicera rationellt.

- Vi har massor av antaganden och övertygelser som vi sällan utmanar

- Vi har en utbredd övertro på gruppens spontana samarbetsförmåga.

Detta är bara några få förenklade uttryck för sånt som starkt påverkar på våra beslut och vårt agerande och alltså har en direkt inverkan på vilka resultat vi når.

Oavsett om ni är ett stort eller litet team, om ni är ett tillfälligt eller fast team, om ni är ett nytt eller gammalt team, om ni är ett fungerande eller dysfunktionellt team, så finns det massor vi kan göra och för att tydliggöra läget och utveckla det som är viktigt för just ert team och sammanhang.

Det jag erbjuder är att under en överenskommen period, anpassat till era förutsättningar engagerat ta mig an uppdraget där vi gemensamt börjar jobba med de bitar ni ser som viktigast för att utvecklas vidare och än mer utnyttja er faktiska potential.
Där vi tillsammans utarbetar smarta steg framåt för att ni ska fungera och samarbeta ännu bättre och ta er dit ni vill och skapa de resultat ni önskar.
Här finns alltså möjligheten att jobba fram erat riktiga dreamteam.

Jag samarbetar med Team Coaching International och kan därigenom erbjuda Team Diagnostic™, Team Leader View™, Organization View™ och Team 360 View™.
Vid team-coaching utgår vi från teamets unika situation och sammansättning. Vi kan där ta fram mätvärden inom 14 olika faktorer och tydligt visa vart teamet befinner sig inom huvudområdena produktivitet och engagemang. Med ett definierat utgångsläge och en vilja att komma vidare bygger vi sen på teamets styrkor och tar oss tillsammans an de bitar och områden ni anser som viktigast för att höja er som team och nå era uppsatta mål.

Det finns många verktyg på marknaden för att mäta och bedöma team och grupper. Vissa verktyg riktas mot individen och ger alltså en bild av de ingående delarna i gruppen, medans andra verktyg riktar sig till teamet som ett system.
Det kan vara bra att här även känna till att benämningarna Grupp och Team brukar användas för olika saker i dessa sammanhang.
Grupp kan förklaras som ett antal individer samlade kring något gemensamt, men oberoende av varandra.
Ett team däremot kan beskrivas som ett antal individer samlade just för ett gemensamt syfte och mål. Mellan teamets medlemmar finns även ett beroende för att målet ska kunna uppnås.
Exempel från idrottsvärlden skulle kunna vara friidrottstruppen som en grupp, och fotbollslaget som ett team.

Team Diagnostic™ är ett verktyg som specifikt utgår ifrån teamet som ett system. Med detta verktyg mäter vi teamets behov oberoende av individens behov. Vi bedömmer inte hur individerna är beskaffade utan tar fram en bild av hur team i sig fungerar.

”A great team culture makes individual weaknesses irrelevant”

Stephen Covey

Jag följer International Coach Federations etiska riktlinjer samt använder mig av en Coachöverenskommelse / Teamcoachöverenskommelse.
Jag är även medlem i Sveriges Teamcoacher