När team ställer frågan ”Hur mår vi?” börjar de ofta med en lagbedömning. Det ger laget en egen, intern syn på deras prestationer.

Men det finns ytterligare ett sätt att svara på frågan. Nämligen att fråga de människor som interagerar med teamet regelbundet. Fråga teamets kunder, intressenterna, de personer som påverkas av teamets vardagliga prestationer. Denna yttre uppfattning från de människor vars åsikter är viktiga och påverkas mest, är ovärderlig feedback till teamet. Det är också extremt sällsynt. Det är mycket svårt att få ärlig, specifik feedback som ett team – särskilt för ledningsgrupper. För ofta är feedbacken försiktig och vag eller helt enkelt ”trevlig”. Inte hjälpsam.

Ditt team kan nu få en tydlig specifik feedback från en anonym undersökning bland utvalda intressenter. Team 360 View ™ ger dig mätbar feedback som visar vägen till bättre teamprestanda.

Intern bedömning
Lagets syn på teamet
Extern bedömning
Intressenters syn på teamet

Team 360 View ™ är ett diagnostiskverktyg baserat på samma beprövade modell som Team Diagnostic ™ – som har använts med tusentals team över hela världen sedan 2005.
Onlineundersökningen tar cirka 30 minuter att genomföra. Svaren från alla intressenter kombineras och presenteras i en rapport som visar resultaten i flera grafiska lager. Diagnosen inkluderar också intressenters anonyma svar på anpassade öppna frågor.

För team som menar allvar med att bli riktigt högpresterande och hållbara så är denna undersökning ett toppenkomplement till Team Diagnostic™.
Genom att över tid jobba med en teamcoach utifrån dessa kartläggningar och genom att aktivt utveckla sig inom identifierade fokusområden så kan teamet helt klart börja agera och sammarbeta med sin fulla potential.