Att prestera på en hög nivå på ett hållbart sätt innebär att det finns styrkor i de kompetenser som verksamheten kräver samt att detta görs i en kultur som stödjer och upprätthåller individer och samarbete.

Med Organization View ™ görs en mätning på två väsentliga dimensioner av organisationen. Kulturens hälsa och organisationens förmåga att vara produktiv.
Vi får en övergripande statusbild av organisationens kondition och styrkor. Och denna bild tas fram av de människor som känner verksamheten bäst, nämligen de som arbetar där varje dag.

En organisations resultat ger den ytliga nulägesbilden, men en organisations faktiska hälsa ligger dold bortom dessa siffror.
Mer och mer förstår organisationer idag värdet av att titta bortom kvartalsrapporternas grafer och siffrorna och ställer sig frågorna: ”Hur mår vi egentligen som organisation?”, ”Var är vi faktiskt starka?” och ”Var kan vi bli starkare?”

Med denna rapport och en dedikerad teamcoach kan ledningen sen identifiera fokusområden att jobba vidare med.