Om

Jim Wallenberg
Certified Team Performance CoachTM,
utbildad på Team Coach International Inc™.
Certifierad Förändringsledare,
Diplomerad Professionell Coach och
INLPTA Business Communication Practitioner,
utbildad på Gothia Akademi.

Jag har hitintills i min profession haft roller så som ungdomsledare, operatör, elektriker, automationstekniker, programmerare, projektledare, utbildare, samordnare, rådgivare, chef och coach.
Oavsett roll så har jag alltid nyfiket provat och testat, läst och förkovrat mig för bättre förstå och utföra uppgiften samt utveckla rollen.

Jag har under många år fascinerats av människans enorma kapacitet och potential och hur vi samtidigt så lätt vilseleds och manipuleras och hur vi låter våra icke ifrågasatta föreställningar begränsa oss.

Från att ha haft tekniken som huvudfokus har jag de senare åren skiftat till att mer fokusera på människan och organisationen. Att coach ledare och team för att utveckla ledarskapet och teamarbetet och skapa en engagerad, välmående och utvecklande arbetsplats är något jag brinner för.

Jag samarbetar med Team Coaching International och kan därigenom erbjuda Team Diagnostic™, Team Leader View™, Organization View™ och Team 360 View™.

Jag följer International Coach Federations etiska riktlinjer samt använder mig av en coachöverenskommelse.
Jag är även medlem i Sveriges Teamcoacher