Coach

Som verksamhetscoach jobbar jag tillsammans med ledare och team för att nå tydliga och mätbara resultat.
Vi jobbar gemensamt och fokuserat med att utveckla ledarskapet och teamarbetet utifrån flera olika aspekter och utgår ifrån de styrkor som redan finns.

Som organisation, team och ledare fastnar vi lätt i vanemönster och rutinbeteenden. Vi utsätts dagligen av flera olika tankefällor, och vi har sen vår tid som jägare och samlare ett nedärvt fokus på hot och hinder som får oss att se mer problem än möjligheter.
Detta och mycket annat har en stark påverkan på våra beslut och vårt agerande och har då även en direkt inverkan på vilka resultat vi når.

Det här och en hel del annat är något som vi tillsammans kan jobba med för att på riktigt skapa en välmående och lärande verksamhet som utvecklas och når önskade mål och hållbara resultat.

Vid team-coaching utgår vi från teamets unika situation och sammansättning. Vi kan där ta fram mätvärden inom 14 olika faktorer och tydligt visa vart teamet befinner sig inom huvudområdena produktivitet och engagemang. Med ett definierat utgångsläge och en stark vision bygger vi sen vidare på teamets styrkor och tar oss an de faktorer som ni anser som viktigast för att ni ska höja er som team och nå era uppsatta mål.Jag samarbetar med Team Coaching International och kan därigenom erbjuda Team Diagnostic™, Team Leader View™, Organization View™ och Team 360 View™.

Jag följer International Coach Federations etiska riktlinjer samt använder mig av en coachöverenskommelse.
Jag är även medlem i Sveriges Teamcoacher